Odvojeno prikupljanje i uporaba biootpada u bioplinskom postrojenju – primjer dobre prakse