Završeni projekti

Lokacije Bioplinskih postojenja

Poštovani,

Na karti bioplinskih postrojenja u RH možete naći postrojenja na kojima smo radili i postrojenja sa kojima surađujemo po pitanju implementacije HACCP sustava, savjetovanja oko spremanja i korištenja sirovina, aplikacije i korištenja digestata na poljoprivrednim površinama, ishođenja dokumentacije za gospodarenje otpadom. Cilj ove karte je približiti svijest o važnosti postojanja bioplinskih postrojenja kao jednog od najvažnijih proizvodača električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora.

Marko List Direktor Consultare d.o.o.

Marko List

Direktor Consultare d.o.o.

TEŽIMO IZVRSNOSTI U SVEMU ŠTO RADIMO!

Naše savjetodavne usluge temelje se na dugogodišnjem iskustvu na konzultantskim projektima, metodičkom znanju, te profesionalnom upravljanju.

PROJEKTI USLUGE