U gradu Daruvaru završen je pilot projekt prikupljanja biootpada u kućanstvima