Edukacija djece trećih razreda OŠ Đure Deželića u Ivanić-Gradu