Edukacija članova Gradske udruge umirovljenika Grada Ivanić-Grada