Planovi gospodarenja otpadom gradova i općina preduvjet su za korištenje EU sredstava