Tvrtka Consultare upisana je u Očevidnik posrednika otpadom i Očevidnik trgovca otpadom pri nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike